Kancelaria Radcy Prawnego - Anna Rasmussen, Kraków Kancelaria Radcy Prawnego - Anna Rasmussen, Kraków< The Law Firm - Anna Rasmussen, Cracow, Poland Advokatfirmaet - Anna Rasmussen, Krakow, PolenKancelaria Radcy Prawnego - Anna Rasmussen, Kraków

Windykacja należności

Kancelaria Radcy Prawnego - Anna Rasmussen, Kraków
Kancelaria Radcy Prawnego - Anna Rasmussen, Kraków
Kancelaria Radcy Prawnego - Anna Rasmussen, Kraków

Windykacja wierzytelności odbywa się na kilku etapach, pozwalających na skuteczne odzyskanie należności od dłużników.

Na etapie przedsądowym podejmujemy działania obejmujące sprawdzenie i weryfikację danych dłużnika na podstawie informacji z ewidencji działalności gospodarczej, danych GUS oraz Krajowego Rejestru Sądowego itp., przygotowujemy wezwania do zapłaty oraz prowadzimy negocjacje z dłużnikiem co do spłaty długu.

Na etapie sądowo- egzekucyjnym prowadzimy działania w zakresie zawezwania do próby ugodowej, uzyskania nakazu zapłaty lub wyroku. Ponadto sporządzamy pozwy o uznanie czynności za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela (tzw. skarga pauliańska), wnioski do sądu o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku, wnioski o nadanie rozszerzonej klauzuli wykonalności na małżonka dłużnika. W powyższym zakresie oferujemy zastępstwo prawne w postępowaniu sądowym i przed organami egzekucyjnymi.

O KANCELARII | USŁUGI | FORMY WSPÓŁPRACY | ZESPÓŁ | KONTAKT