Kancelaria Radcy Prawnego - Anna Rasmussen, Kraków Kancelaria Radcy Prawnego - Anna Rasmussen, Kraków< The Law Firm - Anna Rasmussen, Cracow, Poland Advokatfirmaet - Anna Rasmussen, Krakow, PolenKancelaria Radcy Prawnego - Anna Rasmussen, Kraków

Prawo przewozowe

Kancelaria Radcy Prawnego - Anna Rasmussen, Kraków
Kancelaria Radcy Prawnego - Anna Rasmussen, Kraków
Kancelaria Radcy Prawnego - Anna Rasmussen, Kraków

W ramach tej specjalizacji Kancelaria oferuje sporządzanie projektów umów przewozu, spedycji i innych regulujących zobowiązania stron związanych z krajowym i międzynarodowym przewozem towarów. Usługi Kancelarii w tym zakresie ponadto obejmują ustalenie zakresu odpowiedzialności podmiotów uczestniczących w przewozie za powstałe szkody, a także dochodzenie roszczeń z tego tytułu. Oferujemy również zastępstwo procesowe w sprawach wynikających z prawa przewozowego oraz reprezentowanie przedsiębiorstw transportowych przed urzędami państwowymi i samorządowymi.

O KANCELARII | USŁUGI | FORMY WSPÓŁPRACY | ZESPÓŁ | KONTAKT