Kancelaria Radcy Prawnego - Anna Rasmussen, Kraków Kancelaria Radcy Prawnego - Anna Rasmussen, Kraków< The Law Firm - Anna Rasmussen, Cracow, Poland Advokatfirmaet - Anna Rasmussen, Krakow, PolenKancelaria Radcy Prawnego - Anna Rasmussen, Kraków

Prawo pracy

Kancelaria Radcy Prawnego - Anna Rasmussen, Kraków
Kancelaria Radcy Prawnego - Anna Rasmussen, Kraków
Kancelaria Radcy Prawnego - Anna Rasmussen, Kraków

Kancelaria świadczy usługi prawne w całym obszarze szeroko rozumianego prawa pracy. Obsługa prawna obejmuje kompleksowe doradztwo w zakresie stosunków pracownik-pracodawca. Opracowujemy wszelkie dokumenty pracownicze, takie jak umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, wypowiedzenia umów o pracę. Stosownie do wymagań i oczekiwań Klientów sporządzamy projekty kontraktów menadżerskich.
Na zlecenie Klientów tworzymy ponadto projekty wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy funduszu świadczeń socjalnych),
a także opinie i ekspertyzy prawne w przedmiocie różnorodnych zagadnień dotyczących prawa pracy.
Reprezentujemy zarówno pracowników jak i pracodawców w sporach sądowych z zakresu prawa pracy.

Oferujemy ponadto usługi związane z rozliczaniem płac, sporządzaniem dokumentacji, rozliczeniami z ZUS, Urzędem Skarbowym, PFRON, GUS.

O KANCELARII | USŁUGI | FORMY WSPÓŁPRACY | ZESPÓŁ | KONTAKT