Kancelaria Radcy Prawnego - Anna Rasmussen, Kraków Kancelaria Radcy Prawnego - Anna Rasmussen, Kraków< The Law Firm - Anna Rasmussen, Cracow, Poland Advokatfirmaet - Anna Rasmussen, Krakow, PolenKancelaria Radcy Prawnego - Anna Rasmussen, Kraków

Prawo korporacyjne

Kancelaria Radcy Prawnego - Anna Rasmussen, Kraków
Kancelaria Radcy Prawnego - Anna Rasmussen, Kraków
Kancelaria Radcy Prawnego - Anna Rasmussen, Kraków

Doradztwo w sprawach korporacyjnych obejmuje bieżącą obsługę organów spółek, udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych oraz tworzenie wewnętrznych przepisów korporacyjnych.
Zapewniamy naszym Klientom doradztwo w całym spektrum spraw korporacyjnych, obejmującym między innymi obsługę zgromadzeń wspólników (walnych zgromadzeń), posiedzeń zarządów, rad nadzorczych, kwestie związane z odpowiedzialnością członków zarządu. Wspieramy naszych Klientów w trakcie procesów restrukturyzacyjnych, przekształceń i podziałów, podwyższenia i obniżenia kapitału oraz zmian w umowie spółki. Reprezentujemy organy spółki oraz wspólników i akcjonariuszy w postępowaniach sądowych związanych z zaskarżaniem uchwał.

Nasza pomoc obejmuje także występowanie przed sądem rejestrowym we wszystkich postępowaniach związanych z wpisem spółek do rejestru oraz zmian w rejestrze przedsiębiorców.

O KANCELARII | USŁUGI | FORMY WSPÓŁPRACY | ZESPÓŁ | KONTAKT