Kancelaria Radcy Prawnego - Anna Rasmussen, Kraków Kancelaria Radcy Prawnego - Anna Rasmussen, Kraków< The Law Firm - Anna Rasmussen, Cracow, Poland Advokatfirmaet - Anna Rasmussen, Krakow, PolenKancelaria Radcy Prawnego - Anna Rasmussen, Kraków

Prawo cywilne i prawo nieruchomości

Kancelaria Radcy Prawnego - Anna Rasmussen, Kraków
Kancelaria Radcy Prawnego - Anna Rasmussen, Kraków
Kancelaria Radcy Prawnego - Anna Rasmussen, Kraków

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie sporządzania oraz opiniowania wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych i kontraktów handlowych.
Oferujemy bieżące doradztwo związane z prawidłowym konstruowaniem umów z kontrahentami, mając na względzie specyfikę działalności i ochronę interesów Klienta. Uczestniczymy w negocjowaniu treści umów, a także opiniowaniu umów pod względem ich zgodności z przepisami prawa oraz właściwego zabezpieczenia interesów stron. Doradzamy w zakresie prawa nieruchomości, w szczególności w postępowaniach dotyczących stwierdzenia zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia służebności, w sprawach eksmisyjnych, o ochronę własności i posiadania, w sprawach dotyczących najmu lokalów mieszkalnych i użytkowych, a także w sprawach z zakresu postępowania wieczystoksięgowego. Kancelaria reprezentuje ponadto klientów w sprawach z zakresu prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, nieważność testamentu).

Zapewniamy ponadto obsługę związaną z procesem inwestycyjnym w zakresie obrotu nieruchomościami, w tym przygotowujemy analizy prawne, sporządzamy umowy oraz opinie prawne.

O KANCELARII | USŁUGI | FORMY WSPÓŁPRACY | ZESPÓŁ | KONTAKT