Kancelaria Radcy Prawnego - Anna Rasmussen, Kraków Kancelaria Radcy Prawnego - Anna Rasmussen, Kraków< The Law Firm - Anna Rasmussen, Cracow, Poland Advokatfirmaet - Anna Rasmussen, Krakow, PolenKancelaria Radcy Prawnego - Anna Rasmussen, Kraków

Formy współpracy

Kancelaria Radcy Prawnego - Anna Rasmussen, Kraków
Kancelaria Radcy Prawnego - Anna Rasmussen, Kraków

Oferta Kancelarii w zakresie usług prawnych zależy od indywidualnych oczekiwań Klientów i rodzaju powierzonych spraw. Kancelaria świadczy pomoc prawną między innymi w następujących formach:

  • stałej obsługi prawnej,
  • jednorazowego zlecenia,
  • usług świadczonych na odległość,
  • zastępstwa przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Formy płatności są pochodną wykonywanej formy współpracy, a wysokość ustalonego z Klientami wynagrodzenia zależy od stopnia zawiłości sprawy, charakteru wykonywanych czynności oraz przewidywanego nakładu pracy potrzebnego na realizację zlecenia.

Dostosowując się do potrzeb naszych Klientów Kancelaria proponuje szereg możliwych do zastosowania w praktyce sposobów wzajemnych rozliczeń:

  • system wynagrodzenia indywidualnego, w którym wynagrodzenie jest ustalane oddzielnie dla każdej ze zleconych usług,
  • system wynagrodzenia ryczałtowego stosowany przy zleceniu stałej obsługi prawnej,
  • system z premią za pomyślny wynik sprawy (Success Fee),
  • system godzinowy.
O KANCELARII | USŁUGI | FORMY WSPÓŁPRACY | ZESPÓŁ | KONTAKT